Đổi thẻ cào

Mã thẻ sau khi bạn úp lên sẽ được chúng tôi xử lý và cộng tiền vào tài khoản ví của bạn.

Bảng giá quy đổi thẻ thành tiền đài tệ

Mệnh giá thẻ (VIỆT NAM ĐỒNG) Số tiền đài tệ được nhận ( ĐÀI TỆ)
10.000 vnđ 9 đài tệ
20.000 vnđ 19 đài tệ
50.000 vnđ 48 đài tệ
100.000 vnđ 96 đài tệ
200.000 vnđ  192 đài tệ
500.000 vnđ 480 đài tệ

 

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 10đ Thẻ 20đ Thẻ 50đ Thẻ 100đ Thẻ 200đ Thẻ 500đ
Xác thực 8% 4% 4% 4% 4% 4%